Hjem

Write Advice

Tel - 992 48 212

Bakgrunn

 

Write Advice ble etablert i 2009 av Maritza Ilich Mauseth. Født og oppvokst i Australia, hun er utdannet innen kinesisk språk og samfunnsfag. Hun har 12 års erfaring fra Australia i både internasjonale firmaer og hos staten. I tillegg har hun arbeidet hos både Elkem Solar, og Cameron i Norge.

 

Maritza fullfører nå en bachelor i biologi ved NMBU, i Ås, og har som mål å utvide virksomhet til å omfatte vitenskapsformidling og fagoversettelse.

 

Mer informasjon

Write Advice

 

The company was established in 2009 by Maritza Ilich Mauseth, a native Australian. After completing a BA in Chinese and Economics, Maritza spent 12 years in multinationals and the Australian public sector. In Norway she has worked for both Elkem Solar and Cameron.

 

Maritza is now completing a Bachelor of Science at the Norwegian University of Life Sciences with the intention of expanding into science writing.

 

More information

Hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, når du hodet hans. Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet - Nelson Mandela

 

If you talk to a man in a language he understands that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart - Nelson Mandela.

Kommunikasjon er viktig

Excellence in written communication

 

Ord har makt. Vi vet det. Men når de blir oversett til et fremmed språk kan de mister litt, eller mye, av det vi ønsker å formidle. Write Advice vil at historien som formidles, er akkurat den du ønsker, og på et språk ditt publikum forstår.

 

The written word has the power to inform, educate or astound. It can also mislead and disappoint. This makes translation a risky business. At Write Advice, the important thing is that the right story is told - your story, in a voice that your audience understands.

Tjenester

 • Oversettelse - norsk til engelsk
 • Korrekturlesing & språkvask
 • Redigering
 • Forslag til søknader om midler
 • Kreativ tekst
 • Guidemanus og fortellinger
 • CV-design og innhold
 • Jobbsøknader

Services

 • Translation - Norwegian to English
 • Proofreading
 • Editing
 • Proposal writing
 • Creative text
 • Guide manuscripts and storytelling
 • CV layout and content
 • Job applications