About

 

Write Advice - excellent English

Kommunikasjon er viktig

Excellence in written communication

 

Ord har makt. Vi vet det. Men når de blir oversatt til et fremmed språk kan de mister litt, eller mye, av det vi ønsker å formidle. Write Advice vil at historien som formidles, er akkurat den du ønsker, og på et språk ditt publikum forstår.

 

The written word has the power to inform, educate or astound. It can also mislead and disappoint. This makes translation a risky business. At Write Advice, the important thing is that the right story is told - your story, in a voice that your audience understands.

Bakgrunn

 

Write Advice ble etablert i 2009 av Maritza Ilich Mauseth. Født og oppvokst i Australia, hun er utdannet innen kinesisk språk og samfunnsfag. Hun har 12 års arbeidserfaring ved universiteter og hos staten i Australia.

I tillegg har hun arbeidet hos Elkem Solar, og TTS Services/Cameron, i Kristiansand i Norge.

 

De siste årene har Maritza studert ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, i Ås, og fullførte både en bachelorgrad i biologi, og i 2018, en mastergrad i økologi. Hun har flere mål bl.a. å utvide Write Advice sin virksomhet til å omfatte vitenskapelig kommunikasjon, og fagoversettelse.

Background

 

Write Advice was established in 2009 by Maritza Ilich Mauseth, a native Australian. Maritza completed a Bachelor of Arts in Chinese, history, and economics, at the University of Adelaide, and spent 12 years employed in universities and the Australian public sector. In Norway she has worked for Elkem Solar and TTS Services/Cameron.

 

In recent years Maritza has studied at the Norwegian University of Life Sciences, completing a Bachelor of Science in Biology, and in 2018, a Master of Science in Ecology. Her plans now include branching into science communication.

Hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, når du hodet hans. Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet - Nelson Mandela

 

If you talk to a man in a language he understands that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart - Nelson Mandela.

Tlf / Tel: +47 992 48 212

 
 
 

Tjenester

 • Oversettelse - norsk til engelsk
 • Korrekturlesing & språkvask
 • Redigering
 • Forslag til søknader om midler
 • Kreativ tekst
 • Guidemanus og fortellinger
 • CV-design og innhold
 • Jobbsøknader

Services

 • Translation - Norwegian to English
 • Proofreading
 • Editing
 • Proposal writing
 • Creative text
 • Guide manuscripts and storytelling
 • CV layout and content
 • Job applications

Write Advice Maritza Ilich Mauseth, Org nr. 993 578 509 MVA, Postboks 464 NMBU, 1432 Ås, Norway, Tel.: +47 992 48 212